Trebate li pravni savjet?
Lokacije naših ureda

Iskustvo profesionalnost i diskrecija

Individualan pristup svakom klijentu

Fleksibilnost u radu

Učinkovito rješavanje predmeta

Trebate li pravni savjet?
Lokacije naših ureda

Odvjetničko društvo Vuksanović i partneri pruža puni spektar pravnih usluga domaćim i međunarodnim klijentima.

S uredima u Rijeci i Zagrebu, specijalizirani smo za pružanje cjelovite usluge pravnog zastupanja i savjetovanja te pravne podrške, i to na hrvatskom, engleskom, talijanskom, njemačkom, francuskom i slovenskom jeziku.

Naš je osnovni cilj pružiti Vam najbolju pravnu uslugu te zaštiti Vaše interese poštujući najviše etičke i profesionalne standarde pravne struke. Njegujemo transparentnost, fleksibilnost i dinamičan pristup u svakom pravnom slučaju, a naš način rada je orijentiran na efikasno i kvalitetno rješavanje predmeta.

Naše pravne usluge možete koristiti i bez fizičkog dolaska u naš ured. Obratite nam se putem službenog e-maila ili telefona i navedite preferirani način komunikacije na daljinu, a mi ćemo Vam osigurati jednaku kvalitetu i dostupnost svih naših usluga neovisno o mjestu na kojem se nalazite.

Obvezno pravo

Obiteljsko pravo

Radno i socijalno pravo

Nasljedno pravo

Stvarno pravo

Kazneno i prekršajno pravo

Pravo trgovačkih društava

Stečajno pravo

Upravno pravo

Međunarodno privatno pravo

Pomorsko pravo

Pravo intelektualnog vlasništva i autorska prava