Odvjetničko društvo

Vuksanović i partneri d.o.o.

Phone

051 338 913 (tel)

Područje rada

  • Stvarno, nasljedno i obiteljsko pravo
  • Upravno pravo
  • Pravo trgovačkih društva
  • Obvezno pravo
  • Stečajno pravo
  • Kazneno i prekršajno pravo
  • Međunarodno pravo
  • Pomorsko pravo

Odvjetničko društvo Vuksanović i partneri d.o.o.

Odvjetničko društvo Vuksanović i partneri d.o.o. pruža potpuni spektar pravnih usluga domaćim i međunarodnim klijentima kojima pruža pravno savjetovanje o područjima prava trgovačkog društva, obveznog prava, kaznenog i prekršajnog prava, građanskog prava, upravnog prava i poreznog prava.

Naš je osnovni cilj pružiti strankama najbolji stručni pravni savjet i pravno zastupanje. No, naš ured nudi više od samog pravnog savjetovanja i zastupanja.

Kao moderan ured sa stručnim timom posebnu pažnju polažemo fleksibilnom i dinamičnom pristupu svakom pravnom slučaju, a naš način rada je razmišljanje orijentirano na brzo i kvalitetno rješenje problema.

Odvjetnica Petra Vuksanović poznaje engleski, talijanski, njemački, francuski i slovenski jezik te je komunikacija na tim jezicima moguća.

Za sve dodatne informacije o našem Odvjetničkom društvu ili u slučaju interesa za poslovnu suradnju kontaktirajte nas.