Pravno savjetovanje i sastavljanje svih vrsta ugovora

Pravna pomoć u pregovorima u vezi sklapanja poslova

Pravno savjetovanje i zastupanje u postupcima naknade štete

Zastupanje u raznim obvezno pravnim odnosima pred nadležnim sudovima

Zastupanje u postupcima ovrha

Zastupanje u postupcima potrošača

Zastupanje u postupcima javne nabave

Pravno savjetovanje i zastupanje u ostavinskim postupcima

Pravno savjetovanje i sastavljanje oporuka i raspolaganja imovinom za vrijeme života

Pravno savjetovanje i sastavljanje nasljedno-pravnih ugovora, ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, darovnih ugovora

Pravno savjetovanje, pripremanje i sastavljanje dokumentacije u postupku osnivanja trgovačkih društava

Sastavljanje trgovačkih ugovora

Pravno savjetovanje pri sklapanju pravnih poslova

Zastupanje u pregovorima kod sklapanja pravnih poslova

Pravno savjetovanje i provedba svih statusnih promjena trgovačkih društava

Pravno savjetovanje i cjelokupna podrška pri osnivanju podružnica, pripajanju, spajanju, razdvajanju, preoblikovanju i podjeli trgovačkih društava

Pravno savjetovanje u vezi vlasničkih i upravljačkih prava svih članova trgovačkog društva

Pravno savjetovanje društva, uprave, nadzornog odbora te članova društva po pitanju njihove građanskopravne te kaznene odgovornosti

Pravno savjetovanje i provedba likvidacije trgovačkih društava

Zastupanje u sporovima pred nadležnim tijelima

Pravno dubinsko snimanje (due diligence) trgovačkih društava

Zastupanje stranih državljana u ostvarivanju njihovih osobnih i obiteljskih prava (pravo stranca na brak, usvojenje i skrbništvo, razvod braka sa inozemnim elementom i dr.)

Zastupanje stranih državljana u ostvarivanju njihovih nasljednih prava i stjecanju prava vlasništva na nekretninama

Zastupanje stranih državljana u postupcima priznavanja stranih sudskih odluka te u postupcima provođenja europskog platnog naloga ovrhe u Republici Hrvatskoj

Zaštita interesa prava djece u postupku razvoda braka ili prilikom prestanka izvanbračne zajednice

Postupci uzdržavanja

Pravno savjetovanje i zastupanje u bračnim sporovima

Sastavljanje bračnih i predbračnih ugovora

Sastavljanje ugovora/sporazuma o diobi bračne stečevine

Pravno savjetovanje u vezi nekretnina, upravljanje nekretninom, razvrgnuće suvlasništva

Ispitivanje vlasništva za kupca nekretnina

Upis stvarnih prava u zemljišne knjige

Prijenos vlasništva

Zastupanje u vlasničkim sporovima

Pravno savjetovanje oko otvaranja stečajnog postupka

Izrada prijedloga za pokretanje stečajnog postupka

Sastav i podnošenje prijava potraživanja u stečajnom postupku

Zastupanje u stečajnim postupcima i odborima vjerovnika

Pravno savjetovanje i zastupanje u pred stečajnim i stečajnim postupcima

Provođenje likvidacijskog postupka

Pravno savjetovanje i zastupanje u pitanjima vezanima uz pomorsko dobro i morske luke, koncesije na pomorskom dobru

Pravno zastupanje u postupcima naknade štete iz pomorskih odnosa

Pravno savjetovanje i zastupanje vezano uz pomorsko osiguranje i pomorske ugovore

Zastupanje u postupcima pred sudovima i drugim nadležnim tijelima